GREEK PROPAGANDA

ALI STE VEDELI?

Pred letom 1988 in razglasitvijo neodvisnosti republike Makedonije leta 1991 je bila uradna politika Grčije zanikanje celo obstoja imena Makedonija (z zakonom so prepovedali izraz Makedonija in danes tako »opevano« grško pokrajino Makedonija preimenovali v Severno grčijo).

MAKEDONIJA


Danes uradno grško stališče, da je »Makedonija 4000 - letna zgodovina Grčije«, je republiki Makedoniji od njene osamosvojitve leta 1991 povzročilo nemalo težav. Začelo se je z uvedbo neupravičenih in nezakonitih sankcij ter ekonomskega embarga s strani Grčije, nadaljevalo pa z raznimi drugimi pritiski, ki so imeli za posledico spremembo državnih simbolov (zastave), nepriznavanje njenega imena in uporabe žaljive kratice FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia – Bivša Jugoslovanska Republika Makedonija) v mednarodnih odnosih.


Skladno s tem sta državi leta 1995 podpisali dogovor, po katerem se je Grčija zavezala, da ne bo ovirala približevanja in članstva Makedonije v zvezi NATO in EU.
Dogovor je Grčija leta 2008 prekršila s tem, ko je na vrhu članic zveze NATO v Bukurešti z vetom blokirala sprejem Makedonije v to zvezo. Makedonija je s kasnejšo tožbo proti Grčiji sicer dosegla, da je Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ) razsodilo, da je Grčija s to blokado kršila meddržavno pogodbo in s tem tudi mednarodno pravo, pa vendar to ni zaustavilo Grčije, da s svojim ravnanjem ne bi več blokirala nadaljnega vključevanja Makedonije v evro-atlantske zveze.


Položaj, v katerem se Republika Makedonija nahaja danes ima svoje korenine v balkanskih vojnah 1912-13. Na osnovi Sporazuma iz Bukarešte je bila tako Makedonija razdeljena med Srbijo, Grčijo in Bolgarijo. Te regije so poznane kot Republika Makedonija (neodvisna od leta 1991), Egejska Makedonija (trenutno znotraj meja Grčije) in Pirinska Makedonija (znotraj meja Bolgarije). Majhen del Makedonije je bil dan Albaniji leta 1919 (pod imenom Mala Prespa in Golo Brdo). Ob priključitvi makedonskega ozemlja je vsaka od navedenih držav začela z dejavnostmi, ki so imele za cilj bodisi izselitev ali prisilno asimilacijo avtohtonega makedonskega prebivalstva. Bolgarija in Grčija, ki sta med drugim tudi članici Evropske unije, vse do današnjega dne tako uradno zanikata obstoj svojih velikih makedonskih manjšin in jima odrekata osnovne človekove pravice. Albanija sicer priznava svoji makedonski manjšini omejene človekove pravice, vendar se le-te ne morejo primerjati s človekovimi pravicami in svoboščinami, ki jih uživa albanska manjšina v Makedoniji. Kršitve človekovih pravic so verno dokumentirane pri vseh neodvisnih mednarodnih organizacijah, ki delujejo v imenu zaščite in varovanja človekovih pravic (Amnesty International, Human Rights Watch,ipd.).

Še posebej Grčija si je intenzivno prizadevala, da bi izbrisala obstoj Makedonije s strašljivo politiko kulturnega genocida in etničnega čiščenja. Spreminjali so imena makedonskih prebivalcev, vasi in obeležij v grška. Pred letom 1988 in razglasitvijo neodvisnosti republike Makedonije leta 1991 je bila tako uradna politika Grčije zanikanje celo obstoja imena Makedonija (z zakonom so prepovedali izraz Makedonija in to področje preimenovali v »Severno grčijo«). V strahu, da bi izgubila dragoceno ozemlje, se je grško stališče po osamosvojitvi Republike Makedonije dramatično spremenilo…


Ironično je, da prav država, ki je v vsej svoji preteklosti poskušala izbrisati obstoj in ime Makedonije, ter je vedno delovala proti Makedoniji, sedaj trdi, da je le-ta del njene zgodovine ter da je pomembna za njen lastni obstoj.


Makedonijo je pod njenim ustavnim imenom (Republika Makedonija) do danes priznalo preko 130 držav, med njimi tudi ZDA, Rusija, Kitajska in Kanada, med prvimi pa jo je priznala Slovenija.

aaaaaaaaaaaaiii

 

    SLOhosting.com priporoča :