GREEK PROPAGANDA

ALI STE VEDELI?

Pred letom 1988 in razglasitvijo neodvisnosti republike Makedonije leta 1991 je bila uradna politika Grčije zanikanje celo obstoja imena Makedonija (z zakonom so prepovedali izraz Makedonija in danes tako »opevano« grško pokrajino Makedonija preimenovali v Severno grčijo).

Grška propaganda: » Makedonija je grška «


Antični in sodobni avtorji poročajo:

Ko je bil Demosten še v izgnanstvu, je Aleksander umrl v Babilonu in grške države so se še enkrat združile za ustanovitev lige proti Makedoncem. Demosten se je priključil atenskim konvojem in z vsemi močmi poskušal pomagati pri vzpodbujanju za napad na Makedonce in izgon Makedoncev iz Grčije.  

Plutarh, Doba Aleksandra, (str. 212)

- - - - - - - - - - - - - - - -

M. Cary v svoji knjigi »Geografsko ozadje grške in rimske zgodovine«: Naslednji so sestavni deli Grčije: Epir, Akarnania, Jonski otoki, Etolija, Tesalija, Dolina Spercheu, Lokris, Focis, Beocija, Evbeja. Atika, Egina, Korint, Ahaja, Elis, Arkadija, Ergolis, Lakonija, Mesenija, Grški arhipelag, Kreta, Zunanji otoki, Severni Egej, Vzhodni Egej, Rodos.

Zakaj bi g. M. Cary izpustil Makedonijo iz splošnega opisa Grčije? Morda iz istega razloga kot je nemški klasični učenjak Bursian izpustil Makedonijo iz svojega drugače zelo vsestranskega geografskega pregleda Grčije »Geographie von Griechenland«.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Na str. 91 v »Helenističnem svetu« - avtor F.W.Walbank beremo:

»Pri vsaki oceni / ugotovitvi vloge Makedonije v helenističnem svetu je potrebno upoštevati, da čeprav naši viri po naravi, ker so grški ali temeljijo na grških avtorjih, poudarjajo makedonsko politiko proti Grčiji, je bila Makedonija dejansko prav tako balkanska sila, za katero so bile severna, zahodna in severovzhodna meja vedno življenjskega pomena in za katere je bila kot temeljna politika prav tako značilna močna obramba in občasni kazenski pohodi.

» …. Makedonci so bili nujen branik na severu Grčije«.

- - - - - - - - - - - - - - - -

N.G.L. Hammond v svoji knjigi »Makedonska država« na str. 141 navaja:

Filip in Aleksander sta pritegnila mnogo tujcev, posebno Grkov, v svojo službo in mnoge med njimi sta naredila za Kompanjone (tovariše).

- - - - - - - - - - - - - - - -

V »Makedonika« - avtor Eugene Borza – na str. 164 beremo:

»Zdi se, da je Aleksander uvozil skupino glumačev (igralcev) iz Grčije.«

- - - - - - - - - - - - - - - -

Plutarh: Doba Aleksandra

Tebanci so odgovorili z zahtevo po vdaji Filotasa in Antipatra ter pozivali vse, ki so želeli osvoboditi Grčijo, naj se zberejo in ob tem je Aleksander ukazal svoji vojski, naj se pripravi na bitko. 

- - - - - - - - - - - - - - - -

Quintus Rufus »Zgodovina Aleksandra«

Aleksander v pismu odgovori Dariju:

Njegovo veličanstvo Aleksander Dariju: Pozdrav. Darij, čigar ime si si nadel je povzročil popolno uničenje grških prebivalcev na helespontski obali in grških kolonij v Joniji ter nato prečkal morje z mogočno vojsko in prinesel vojno Makedoniji in Grčiji.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Arrian: »Aleksandrovi vojni pohodi«

Aleksander, govoreč svojim oficirjem:

»… Vendar naj vas spomnim: S svojim pogumom in vztrajnostjo ste si priborili Jonijo, Helespont, obe Frigiji, Kapadokijo, Paflagonijo, Lidijo, Karijo, Licijo, Pamfilijo, Fenicijo in Egipt; grški del Libije je sedaj vaš, skupaj z večino Arabije, nižinsko Sirijo, Mezopotamijo, Babilonom in Suzijo …. (str. 292).

Zanimivost:

»Grški del Libije je sedaj vaš.« (Kako lahko grški del Libije zopet postane grški, če je bil v grških rokah že od vsega začetka?)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Samo v Tesaliji in Beociji, in zunaj Grčije, v Makedoniji je obstojala konjenica vredna svojega imena.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Peloponeška vojna je bratska vojna med Grki, dejstvo, ki ga ne more spremeniti niti intervencija tujih sil, Makedonije, na primer, in kasneje perzijskega imperija.

 

aaaaaaaaaaaaiii

 

    SLOhosting.com priporoča :