GREEK PROPAGANDA

ALI STE VEDELI?

Pred letom 1988 in razglasitvijo neodvisnosti republike Makedonije leta 1991 je bila uradna politika Grčije zanikanje celo obstoja imena Makedonija (z zakonom so prepovedali izraz Makedonija in danes tako »opevano« grško pokrajino Makedonija preimenovali v Severno grčijo).

Grška propaganda: » Makedonci so bili Heleni «


Homerjevi Grki so različno poimenovani z imeni, kot so Danajci, Argivi Argonavti) in Ahajci, toda nikoli Heleni. Jonathan M. Hall: Etnična identiteta v grški antiki.

- - - - - - - - - - - - - - - -

V Katalogu žensk je bil ustanovitelj Makedonije, Makedon, ki Makedonija nosi po njem ime, sin Zevsa in Devkalijonove hčere Thuje.

Ta linija ga izključuje iz helenske genealogije – in tako, kot rezultat, iz vrst Helenov. (ibid., s. 64)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Toda v četrtem stoletju se je veja makedonskih vladarjev Lyncestis ponašala s svojim rodom, izvirajočim iz Bakjadov iz Korinta – kraljevske dinastije, ki je povsem primerljiva s trditvami Temenidov o njihovih tekmecih v Egeji. 

Ernst Badian »Študije zgodovine umetnosti, zv. 10: Makedonija in Grčija v pozni klasični in zgodnji helenistični dobi«  

Sklicevanje Temenidov na makedonsko kraljevsko hišo so imeli tako v antiki kot v današnjem času za spretno propagando.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Še več, dejstvo, da je Zevs oče Makedona, ni nujno jamstvo za verjetnost, da je »bona fide Helen; navsezadnje je tudi Sarpedon sin Zevsa, vendar je Likijec in ne Helen.«   Jonathan M. Hall: Etnična identiteta v grški antiki, s. 64.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Lamianska vojna 323-322 je poznana tudi pod imenom »Helenska vojna« po njenih protagonistih. Tukaj so se Grki, Heleni, pri Lamii borili proti Makedoncem, ki jih je vodil Antipater.    

- - - - - - - - - - - - - - - -

(Nanašajoč se na Arrianovo delitev Makedoncev in Grkov)

»Prav tako vestno natančnost je opaziti v administrativnih zadevah. Imenovanja guvernerjev so natančno navedena in skozi vso svojo knjigo Arrian skrbno navaja očetovo ime v primeru Makedoncev, npr. Ptolemej, sin Lagusa in v primeru Grkov mesto njihovega rojstva (izvora).

- - - - - - - - - - - - - - - -

Arrian: »Aleksandrovi vojni pohodi«

Hrbtenica pehote je bila makedonska težka pehota, »Pohodniki«, organizirani na teritorialni osnovi v šest bataljonov (taxeis) po približno 1500 mož. Namesto trimetrske sulice, ki so jo nosili grški hopliti, je bil makedonski pešak oborožen s kopjem ali sarisso, dolgim približno 4 ali 5 metrov, kar je zahtevalo obe roki za vihtenje tega orožja. Lahek okrogel ščit mu je visel na levem ramenu in je bil manjši kot ščit, ki so ga nosil grški hoplit in ki je zahteval uporabo leve roke. Obe, grška in makedonska pehota, sta nosili obnožnice na oklepu in čelado, vendar je mogoče, da Makedonci niso imeli prsnega oklepa. Falanga (težka pehota) je tako kot vse makedonske čete pod Filipom dosegla izjemen standard / nivo izurjenosti in discipline. (s. 35)

- - - - - - - - - - - - - - - -

Quintus Rufus »Zgodovina Aleksandra«

Na slavnostni večerji, ki jo je pripravil Aleksander za ambasadorje določenih plemen iz Indije, je bil med prisotnimi tudi Makedonec Horratas in grški boksar po imenu Dioxippus. Makedonec Horratas, že pijan,  je začel s pripombami žaliti Dioxippa in ga izzivati, naj se pomeri z njim v dvoboju, če je pravi mož. Dioxippus je pristal in moža sta se zapletla v precej kratek boj, iz katerega je Dioxippus izšel kot zmagovalec. Velika množica vojakov, vključno z Grki, je podpirala Dioxippa. »Rezultat predstave je osupila Aleksandra in tudi makedonske vojake, še posebej, ker so bili prisotni tudi barbari, saj se je bal, da je to pomenilo norčevanje iz znamenitega makedonskega junaštva (poguma).  (s.229)

Dva borca, en Makedonec in en Grk. Makedonec izgubi in Aleksander je osupel. Zakaj? Kako bi to lahko pomenilo norčevanje iz makedonskega junaštva, če je v tej bitki zmagal Grk?

 

aaaaaaaaaaaaiii

 

    SLOhosting.com priporoča :